Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

Андреус Алла Петрівна

 

Кандидат філософських наук, доцент.
Закінчила філософський факультет Київського державного університету (1975). Працює в університеті з 1969 року на посадах: старшого лаборанта, асистента, доцента. З 1988 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Практические основания способа формирования диалектического мышления". У 1998 році - присвоєно вчене звання доцент. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 30.
Головні напрями наукових досліджень: філософія стародавнього та сучасного Сходу, генеза філософського знання в історії філософії, практична філософія в історико-філософському процесі.
Викладає навчальні дисципліни: "Історія Стародавньої філософії", "Німецька філософія Нового часу"; вибіркова навчальна дисципліна: "Генеза філософського знання".

Основні праці: 

- Про практичність та теоретичність філософії // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип.28. - К., 1998;
- Непомітний штрих у філософуванні М.О.Бердяєва // Вісник Київського ун-ту присвячений 165-річчю Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. - К., 1999;
- Історія стародавньої філософії // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);
- "Свобода в світлі "Philia" та "Philein" (метаморфози історико-філософського дискурсу). // Матеріали Х-их Харківських міжнародних сковородинівських читань. В 2-х частинах. - Ч 2. - Харків, 2003.
- Історико-філософський погляд Артура Шопенгауера // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 66. - К., 2004;
- Історія стародавньої філософії: Частина І, розділ 1. // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);
- Філософський підхід у визначенні політичних понять // Матеріали конференції "Сковородинівські читання" - Харків, 2005;
- Максимилиан Волошин: философский стиль и образ жизни. Выход в Космос. // М. Волошин и проблема толерантности в современном мире. ХІІІ Волошинские чтения. - Коктебель, 2005.

 

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash